Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

trama

f. [LC] [IT] Conjunt dels fils que van de vora a vora d'un teixit, entrellaçats i encreuats amb els fils d'ordit.
f. [LC] [IT] Filats a propòsit per a formar la trama d'un teixit.
f. [LC] Disposició o lligam entre les parts d'una cosa.
f. [BO] Conjunt d'hifes d'una làmina, un tub o altra part d'un bolet, que sosté l'himeni.
f. [LC] Maquinació secreta. Ordir una trama.
f. [LC] Intriga 2 . La trama d'una tragèdia.
f. [FLL] Disposició interna d'una obra literària, amb especial referència a l'ordre específic dels fets narrats. La trama d'una novel·la.
f. [AF] Làmina transparent que té una retícula opaca molt fina que es disposa entre la placa sensible i l'objectiu en fer un fotogravat, per a convertir una imatge en un conjunt de punts que fa possible l'obtenció de tons mitjans en els gravats directes o autotípies.
f. [EL] Conjunt de píxels o línies explorades que cobreixen completament l'àrea de la imatge que es transmet per televisió.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions