Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

secret -a

adj
1 secreto -ta.

m
2 secreto. Em confià un secret, me confió un secreto.
3 secreto, misterio. Els secrets de la natura, los secretos de la naturaleza.
4 [amagatall dels mobles] secreto.
5 mús secreto.
6 en secret [secretament] en (o de) secreto, secretamente. Digues-li-ho en secret, díselo en secreto.
7 guardar (o mantenir) un secret guardar un secreto.
8 secret d'estat, professional secreto de estado, profesional.
9 sota secret de confessió bajo secreto de confesión.

f
10 crist [oració] secreta.
11 [comuna] retrete m, secreta p fr, letrina.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions