Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4080/2Darrera versió: 14.12.2015

Títol

sectorialitzar o sectoritzar? 

sectorialitzat o sectoritzat? 

Resposta

El verb que té el significat de 'dividir alguna cosa en sectors' és sectoritzar. A partir d'aquest verb es pot formar el participi sectoritzatsectoritzada i el substantiu sectorització. Per exemple: 

L'edifici disposa d'il·luminació sectoritzada
La Fira de Sant Llorenç obrirà les portes amb una nova sectorització del recinte.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Economia. Empresa
Abreviacions