Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2049/5Darrera versió: 06.04.2018

Títol

'sempre i quan' o 'sempre que'? 

Resposta

La locució conjuntiva sempre que s'usa per expressar una condició. Per exemple:

Hi anirem demà, sempre que no plogui.
El partit començarà de seguida, sempre que no torni a haver-hi problemes de llum.

Amb aquest valor condicional també es pot fer servir la construcció formada amb conjunció si i el verb en indicatiu. Per exemple:

Hi anirem demà, si no plou.
El partit començarà de seguida, si no torna a haver-hi problemes de llum.

En canvi, no és adequada l'expressió sempre i quan.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions