Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6858/4

Títol

'ser' o 'estar'? 

've determinat' o 'està determinat'? 

Nova gramàtica 

Resposta

Per formar la veu passiva es fa servir el verb ser seguit d'un participi. Quan duu un complement agent, que expressa qui o què fa l'acció, aquest complement s'introdueix amb la preposició per (o, en determinats casos, amb la preposició de). Per exemple:

La remodelació de l'avinguda serà sotmesa a votació.
Aquesta norma és exigida per l'article 21.

La ponent va ser aplaudida per tots els assistents.
És una dona admirada de tothom.

Cal tenir en compte, però, que amb alguns participis s'hi pot trobar el verb estar en lloc de ser. Es tracta de construccions formades amb participis com determinat establert, en què en comptes de tenir una veritable passiva (en la qual hi haurà el verb ser), s'utilitza el verb estar. Per exemple: 

Les activitats extraescolars són establertes per l'AMPA.
Aquest canvi està determinat pel nou horari.

Amb aquests mateixos participis, també es pot fer servir el verb venir. Per exemple:

Aquest canvi ve determinat pel nou horari.  

Finalment, hi ha casos en què també és possible fer servir el verb anar, sobretot amb el participi de verbs com precedir, envoltar, seguir, acompanyar, cobrir, etc. Per exemple: 

L'espectacle anirà precedit d'un aperitiu

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions