Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6302/5Darrera versió: 20.12.2019

Títol

Preposició de seguida d'infinitiu amb valor condicional 

d'haver-ho sabut o si ho hagués sabut

Resposta

Tot i que de vegades s'usa la construcció de + infinitiu amb valor condicional, no és acceptable des del punt de vista normatiu. Es pot optar per altres fórmules, com ara la conjunció si + verb conjugat, o la locució en cas que, entre altres. Per exemple:

Si ho hagués sabut, no t'ho hauria comentat (i no D'haver-ho sabut...).
En cas que no es presenti tota la documentació en el termini fixat, la persona sol·licitant perd els drets de propietat
(i no De no presentar-se tota la documentació...). 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions