Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6876/5Darrera versió: 22.06.2021

Títol

Gerundi + així amb valor condicional: menjant així... 

Resposta

El gerundi no pot indicar posterioritat o conseqüència. Per tant, les construccions formades per un gerundi + així (o bé tot + gerundi + així) no són adequades quan tenen aquests valors i cal fer servir altres estructures. Per exemple:

Es va equivocar i va perdre temps i diners (i no ...perdent així temps i diners).
L'equip va quedar quart i va assegurar-se així participar en la competició (i no ...tot assegurant-se així participar en la competició).

Cal tenir en compte, però, que la construcció gerundi + així sí que és possible per expressar una condició (és a dir, pot ser equivalent a una oració condicional). Per exemple:

Menjant així t'ennuegaràs (equival a Si menges així).
Es faran d'or, venent així
(equival a si venen així).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions