Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6783/2

Títol

barra inclinada (signes de puntuació) 

Resposta

La barra inclinada (/) és un signe gràfic que indica alternança o oposició entre els dos termes que relaciona.

Els usos més freqüents de la barra inclinada són els següents:

1. Relaciona dos termes que poden ser afins o excloents. Si un d'aquests dos termes està format per més d'una paraula, cal deixar un espai a banda i banda de la barra. Per exemple:

Operacions sortida/tornada de vehicles.
Tots els qui estigueu inscrits a bàsquet i/o futbol haureu de lliurar la butlleta d'inscripció el primer dia.
L'epidèmia s'estengué / es va estendre per tot el país.

2. En cartes, formularis o altres documents en què interessi fer referència a homes i dones de manera abreujada, per exigències del text o per manca d'una forma genèrica, s'utilitza per marcar les formes dobles de gènere. Per exemple:

soci/sòcia; funcionari/ària

3. En el sistema internacional d'unitats, equival a 'partit per':

80 km/h

4. En matemàtiques significa 'partit per'. És el signe dels nombres trencats i també de la divisió: 

6/3 = 2

5. En lleis, decrets i altres documents, separa el número d'ordre de la norma i l'any de promulgació. Per exemple:

Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat del tabac

6. En algunes abreviatures substitueix el punt. Aquests dos signes no han de coincidir en una abreviatura. Per exemple:

C/ de València, s/n; però c. de València, núm. 388

7. En les adreces d'Internet, separa els diferents elements interns de les pàgines web. (Però la sigla HTTP se separa amb dos punts i dues barres inclinades.) Per exemple:

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat

 

Classificació

Categoria
Convencions .Signes gràfics i de puntuació
Abreviacions