Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 106/3

Títol

majúscules o minúscules després de dos punts 

Resposta

Els dos punts representen una pausa mitjana en el discurs i són un signe gràfic que serveix per introduir informació. En principi, després de dos punts s'escriu minúscula. Per exemple: 

Ella va fer dues sessions: l'una sobre l'alimentació energètica i l'altra sobre les propietats de les algues.
Cal que duguis el material següent: bolígrafs blaus, retoladors i un parell de llibretes.

Ara bé, si els dos punts introdueixen citacions textuals o reproduccions en estil directe, el text que segueix ha de començar amb majúscula. Per exemple:

El refrany diu: Qui no vulgui pols que no vagi a l'era.
La Mireia va dir: "Sí que vull venir".
La placa deia: "Amb tot l'agraïment dels teus alumnes per tots aquests anys de mestratge".

En alguns documents com certificats, convenis, sol·licituds, etc., hi ha parts que van encapçalades per les fórmules certifico, disposo, exposo, manifesten, etc., que a vegades van seguides de dos punts. En aquests casos, la paraula següent va amb majúscula inicial. Per exemple: 

Manifesten:

Que el senyor Joan Coma Martí és propietari de l'habitatge...

En les cartes, després de la salutació de l'inici, que acostuma a anar seguida de coma, de vegades s'utilitzen els dos punts. En aquests casos el text comença amb majúscula quan s'escriu en una ratlla a part, per tal com comença paràgraf. Per exemple:

Benvolguda senyora:

Ens plau comunicar-li que...

 

Classificació

Categoria
Convencions .Majúscules i minúscules
Abreviacions