Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7714/2

Títol

Sistemes, xarxes i espais (majúscules i minúscules) 

Resposta

Els sistemes, entesos com a conjunts les parts dels quals estan coordinades segons una llei i amb un objectiu concret, i les xarxes, enteses com a conjunt de coses o de persones entrellaçades entre elles, s'escriuen amb minúscula. Per exemple:

sistema nerviós
sistema solar
sistema operatiu
sistema mètric decimal
xarxa telefònica
xarxa de drenatge
xarxa meteorològica
xarxa de biblioteques de la Diputació

També s'escriuen amb minúscula els espais europeus creats per a la convergència i la cooperació dels països europeus respecte d'algun objectiu comú (educació, coneixement, recerca…). Per exemple:

espai europeu d'educació superior
espai europeu del coneixement
espai europeu de recerca

En canvi, quan una xarxa o un sistema està institucionalitzat o forma part del nom d'una empresa, s'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius que componen la denominació. Per exemple:

Sistema Europeu de Comptes
Sistema de la Seguretat Social
Sistema Integrat de Qualificacions i Formació Professional
Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)
Xarxa Vives
Xarxa Audiovisual Local, SL
Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla
Xarxa de Biblioteques Municipals

 

Classificació

Categoria
Convencions .Majúscules i minúscules
Abreviacions