Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5963/5Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Exemple de sol·licitud o instància 

Resposta

Rosa Herms i Capellas, funcionària del cos superior de la Generalitat de Catalunya, amb DNI 38 367 123 i amb domicili al carrer de la Pujada, 7, 08870 Sitges, telèfon 93 769 00 34.

EXPOSO: Que soc la responsable de la Secció d'Actuació Administrativa de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, i que una de les feines bàsiques assignades a la Secció és el seguiment i el control de la despesa.

Per això,

SOL·LICITO: Que m'admeteu al curs Planificació i gestió econòmica que es durà a terme al mes de juny, de 9 h a 13.30 h, a Barcelona, a l'avinguda de Sant Antoni M. Claret, 171.

Sitges, 19 de febrer de 2007

(rúbrica)UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions