Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 831/2Darrera versió: 22.07.2014

Títol

sol·licitud o instància? 

Resposta

Per designar el document per mitjà del qual una persona s'adreça a una administració pública amb una demanda sobre una matèria determinada, que comporta l'inici d'un procediment administratiu, la denominació més usada en català és sol·licitud. Amb el mateix significat i com a sinònim també es pot fer servir la forma instància.


 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions