Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 49/6Darrera versió: 27.07.2017

Títol

'el més aviat possible' o 'al més aviat possible'? 

Nova gramàtica 

Resposta

L'expressió temporal al més aviat possible, generalment, va introduïda per la preposició a. Per exemple:

Tenim feina pendent: hauries d'arribar al més aviat possible.

Això no obstant, també s'admet la possibilitat d'escriure-la sense preposició. Per exemple:

Tenim feina pendent: hauries d'arribar el més aviat possible.

Paral·lelament a aquesta estructura, trobem altres expressions que també poden construir-se amb preposició o sense: al més sovint que pugui (o el més sovint que pugui), al més a prop que es pugui (o el menys lluny que es pugui), etc. Per exemple:

Com que porto sabates de taló, intenta aparcar al més a prop que es pugui. (o ... intenta aparcar el més a prop que es pugui)

Totes aquestes expressions, habitualment usades en els registres formals, equivalen a altres que són d'ús més general, com ara com més aviat millor o tan sovint com sigui possible (o tan sovint com puguis, tan sovint com pugueu, etc.). Per exemple:

Tenim feina pendent: hauries d'arribar com més aviat millor.
Com que porto sabates de taló, intenta aparcar tan a prop com puguis.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions