Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

desde

prep
1 [tiempo] des de, des d' [davant de vocal precedida de h o no], de... en. Desde hoy, des d'avui.
2 [lugar] des de, des d' [davant de vocal precedida de h o no], de... estant. Desde Barcelona te escribir, des de Barcelona t'escriur (o de Barcelona estant t'escriur).
3 [delante de que] des, d'en. Desde que se fue, d'en que s fora. Desde que le conozco, des que el conec.
4 desde ahora des d'ara.
5 desde cundo? de quan en?
6 desde entonces des d'aleshores, d'aleshores en, de llavors en. Desde entonces no he vuelto a conducir, des d'aleshores no he tornat a conduir.
7 desde hace tiempo ( una semana, un ao, etc) fa temps (una setmana, un any, etc) que, d'algun temps (una setmana, un any, etc) en, d'una setmana (o d'un any, etc) en.
8 desde... hasta des de... fins (o fins a, o fins en). Desde el sbado hasta hoy, des de dissabte fins avui. Desde Lrida hasta Zaragoza, des de Lleida fins a Saragossa. Desde aqu hasta aquella casa, des d'aqu fins en aquella casa.
9 desde luego [sin duda] sens dubte, per descomptat, no cal dir que. Desde luego es un chico bien extrao, per descomptat s un noi ben estrany.
10 desde luego! [cmo no!] s clar!, i tant!, prou!, pla!, pla b!, per descomptat!, no cal dir!
11 desde luego! [hay que ver!] ja est b!, quina barra!
12 desde que des que, d'en que.
13 desde siempre des de sempre.
14 desde ya amer des d'ara mateix, des d'aquest moment.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions