Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

mejor

adj
1 millor, ms bo. El agua es buena, pero el vino todava es mejor, l'aigua s bona, per el vi encara s millor.
2 [preferible] millor. Es mejor no ir, s millor de no anar-hi.
3 encontrar alguna cosa mejor trobar alguna cosa de millor.
4 es lo mejor que hay s el millor (o la cosa ms bona) que hi ha.
5 lo mejor el millor, el ms bo.
6 lo mejor del caso el bo del cas.
7 lo mejor de lo mejor el bo i millor, la flor i nata, la part millor.
8 lo mejor posible (o lo mejor que se pueda) [de la mejor manera posible] tan b com es pugui.
9 lo mejor posible (o lo mejor que se pueda) [todo lo que se puede] tant com es pugui.
10 nada mejor res de millor (o de ms bo).
11 nunca he visto cosa mejor no he vist mai res de millor (o cosa tan bona).

adv
12 millor, ms b. Hars mejor yndote, fars millor anant-te'n.
13 a cual mejor si l'un s bo, l'altre encara ho s ms.
14 a lo mejor [posiblemente] potser, segons com, si molt conv.
15 a lo mejor [con esperanza] qui sap si.
16 eso es (o est) mejor millor aix (o s millor aix).
17 estar mejor [un enfermo] trobar-se ms b, estar millor. Hoy me encuentro mucho mejor, avui em trobo molt ms b.
18 estar mejor [tiempo] fer ms bon.... Hoy el da est mejor, avui fa ms bon dia.
19 mejor! millor! No vendr? Mejor!, no vindr?, Millor!
20 mejor as millor aix (o s millor aix).
21 mejor dicho ms ben dit, millor dit.
22 mejor que mejor molt millor.
23 mucho mejor molt millor.
24 querer mejor estimar-se ms, preferir.
25 ser mejor [ser de ms valor] sser millor.
26 ser mejor [ser preferible] valer ms.
27 tanto mejor molt millor.

m i f
28 millor. Es el mejor de los hermanos, s el millor dels germans.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions