Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

abultado -da

adj
1 volumins -osa, gros -ossa. Un paquete abultado, un paquet volumins.
2 [carnoso] molsut -uda. Labios abultados, llavis molsuts.
3 [hinchado] inflat -ada. Tener los ojos abultados de tanto llorar, tenir els ulls inflats de tant plorar.
4 fig [exagerado] inflat -ada. Una noticia muy abultada, una notcia molt inflada.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions