Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

aun

adv
1 [hasta] fins i tot, dhuc, fins, ...i tot. Te dar cincuenta euros, y aun cien, et donar cincuanta euros, i fins i tot cent (o cent i tot).
2 [sin embargo] tanmateix, malgrat tot.
3 aun as aix i tot, tot i aix.
4 aun cuando encara que. Aun cuando quisiera no podra, encara que ho volgus no podria.
5 aun si encara que.
6 ni aun [ni siquiera] ni tan solament, ni tan sols. No tengo tanto, ni aun la mitad, no en tinc pas tant, ni tan solament la meitat.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions