Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

alguno -na

adj
1 algun -a, qualque. Comprar alguna pintura de las tuyas, comprar alguna pintura de les teves.
2 [en frases condicionales e interrogativas] cap. Si veo a alguno de tus hermanos, si veig cap dels teus germans.
3 [un poco] una mica de, un poc de, un xic de. Tengo alguna prisa, tinc una mica de pressa.
4 [en frases condicionales e interrogativas] gens de, gota de, cap mica de. Tienes algn dinero?, tens gota de diners?
5 alguna que otra vez alguna vegada, de tant en tant.
6 alguna vez (o algunas veces) alguna vegada, algun cop, a (o de) vegades, algunes vegades.
7 alguno que otro alguns. Alguna que otra cosa, algunes coses.
8 no... alguno [ninguno] no... cap. No he comprado peridico alguno, no he comprat cap peridic.
9 no... alguno [nada de] no... gens. No tiene dinero alguno, no t gens de diners.
10 no he visto cosa alguna no he vist res.

pron
11 algun -a. Alguno de ellos lo dijo, algun d'ells ho va dir.
12 [alguien] alg inv. Dale la carta a alguno que vaya all, dona la carta a alg que hi vagi.
13 alguno que otro alg o altre.
14 algunos piensan alg pensa, hi ha qui pensa, n'hi ha que pensen.
15 hacer alguna fer-ne una (o alguna) de bona.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions