Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

voler1

v tr
1 querer. No vol venir, no quiere venir.
2 querer, pedir, requerir. És una planta que vol humitat, es una planta que quiere humedad.
3 [ésser imminent] querer. Sembla que vol ploure, parece que quiere llover.
4 [desitjar] querer, desear. Vol un cotxe nou, quiere un coche nuevo. Voldria que demà fes bon temps, querría que mañana hiciese buen tiempo.
5 fig i fam querer. Aquest vol que li trenquin el cap, este quiere que le rompan la cabeza.
6 com vulgui (o com vulgueu) como quiera.
7 és aquí on volia arribar [en una conversa] a eso voy, ahí quería llegar.
8 ho he dit (o fet) sense voler lo he dicho (o hecho) sin querer.
9 no voler [refusar] no querer.
10 no voldria pas ésser d'ell no quisiera estar en su lugar.
11 on vulgui donde quiera.
12 quan vulgui cuando quiera.
13 què més voldries! fam ¡qué más quisieras tú!
14 què voleu (o vols) dir, amb això? ¿qué quiere (o quieres) decir con esto?
15 què vols? ¿qué quieres?
16 què vols més? ¿qué más quieres?
17 qui et vol mal et farà riure i qui et vol bé et farà plorar quien bien te quiere te hará llorar.
18 qui no vol quan pot, no pot quan vol quien no quiere cuando puede no puede cuando quiere, la ocasión la pintan calva.
19 qui tot ho vol, tot ho perd quien mucho abarca poco aprieta, la codicia rompe el saco.
20 sense voler sin querer.
21 sense voler-vos ofendre sin querer ofender, con perdón sea dicho.
22 sigui com vulgui sea como sea (o sea lo que fuera, o sea lo que quiera, o sea lo que sea).
23 tant si vol com si no vol quiera o no, quiera o no quiera, tanto si quiere como si no (o como si no quiere). Haurà de venir tant si vol com si no vol, tendrá que venir quiera o no.
24 voler bé querer bien.
25 voler dir querer decir.
26 voler és poder querer es poder.
27 voler i doler [una cosa] querer y temer.
28 voler mal a algú querer mal a uno.
29 vols (o voleu) dir? ¿tú crees? (o ¿usted cree?)
30 vols (o voleu) dir que...? ¿tú crees (o usted cree) que...? Vols dir que hi arribarem a temps?, ¿tú crees que llegaremos a tiempo?
31 vulgues no vulgues [a la força] quieras o no, quieras que no, quieras o no quieras.
32 vull deixar ben clar quiero dejar bien claro (o sentado).
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions