Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

com1

adv
1 [de quina manera] cmo. Com t'ho has fet, aix?, cmo te has hecho esto?
2 [de quina manera] cmo. Encara no s com hi vas anar, todava no s cmo fuiste.
3 [exclamaci] cmo. Com fug, el covard!, cmo huy el cobarde!
4 [de la mateixa manera que] como. Es barallaven com gat i gos, se peleaban como el perro y el gato. Fes com si no hi fos, haz como si no estuviera.
5 [de la manera que] como, tal como. Fes-ho com et sembli, hazlo como te parezca.
6 com a [en qualitat de] como, en calidad de, en concepto de. Anir a la reuni com a secretari, ir a la reunin como secretario.
7 com aquell (o com aquell qui res, o com si res) como si nada, como si tal cosa. Ja pots cridar, que ell com si res, ya puedes gritar, que l como si nada.
8 com ara (o com s ara) [semblantment a] como. s alt com ara tu, es alto como t.
9 com ara (o com s ara) [per exemple] como por ejemplo.
10 com... de lo... que, cmo... de, qu.... Com n'anava, de bonica!, lo guapa que iba! (o cmo iba de guapa!, o qu guapa iba!)Es meravellava de com ho feia de b, se maravillaba de lo bien que lo haca.
11 com ms... ms cuanto ms... ms. Com ms en t, ms en vol, cuanto ms tiene, ms quiere.
12 com ms va ms (o menys)... [comparativa] cada vez (o cada da)... ms (o menos). Com ms va menys ho entenc, cada vez lo entiendo menos.
13 encara com aquell puede pasar. Aquest llibre no m'agrada; l'altre encara com aquell, este libro no me gusta; el otro puede pasar.

conj
14 [causal] como. Com que no arribaves me n'he anat, como no llegabas me he ido.
15 com si [modal] como si.
16 com sigui que (o com que, o com, o per tal com) [causal] como, comoquiera que p fr. Com sigui que no hi eren, me'n vaig haver de tornar, como no estaban, me tuve que ir.
17 de... com (o de tan(t)... com) de tan... como, por lo... que. No deia res de tmid com era, no deca nada de tan tmido como era.

interj
18 [amb l'article el] [sorpresa, indignaci] cmo! Voleu marxar d'una vegada? Com, si volem marxar!, Queris iros de una vez? Cmo, si queremos irnos!

m
19 cmo. El com i el quan, el cmo y el cundo.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions