Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

empilar

v. tr. [LC] Apilar 1 .
intr. pron. [LC] A la tardor la fullaraca s'empila sota els arbres.
tr. [IN] En inform., inserir (un element) en una pila.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions