Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6403/1

Títol

taulell, tauler o tauló? 

Resposta

Cal no confondre els mots taulell, tauler i tauló, ja que tenen significats diferents.

Un taulell és un tipus de taula estreta que hi ha als comerços per mostrar el gènere als compradors, als bars per servir-hi les begudes o a altres tipus d'establiments on s'intercanvien el gènere i els diners entre comprador i venedor, com ara en una taquilla d'un cinema, una administració de loteria, etc. Per exemple: El dependent em va fer anar a l'altre taulell per ensenyar-me més roba.

Un tauler és una peça de fusta plana, llisa i de poc gruix. Fem servir aquesta paraula per referir-nos al tauler d'escacs o al tauler de dames. També la utilitzem quan fem referència al tauler d'anuncis (o tauler d'avisos), d'una institució o empresa, que es posa en un lloc ben visible a fi de fer públiques les informacions que convingui. Per exemple: Han penjat les notes al tauler d'anuncis que hi ha a l'entrada.

Un tauló és una peça de fusta llarga, estreta i plana de secció rectangular. Per exemple: Han posat uns taulons perquè la gent no trepitgi la zona sense pavimentar, Hi ha hagut un ferit després que caigués un tauló en un edifici en construcció.  

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions