Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

encoger

v tr
1 [estrechar] encongir. El agua caliente encoge la lana, l'aigua calenta encongeix la llana.
2 [contraer] arronsar, encongir.

v intr
3 [tela] encongir-se pron. Esta ropa no encoge, aquesta roba no s'encongeix.

v pron
4 [estrecharse] encongir-se.
5 [contraerse] arronsar-se, encongir-se. Encogerse de hombros, arronsar-se d'espatlles.
6 fig encongir-se. Se me encoge el corazn, se m'encongeix el cor.
7 [apocarse] arronsar-se, encongir-se, acovardir-se.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions