Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

lechuga

f
1 bot [Lactuca sativa] enciam m, lletuga.
2 [cuello] gorgera, coll escarolat m.
3 [pliegue en una tela] plec m, tabella.
4 como una lechuga fig i fam fresc com una rosa.
5 lechuga de mar bot [alga] enciam (o lletuga) de mar.
6 lechuga repollada (o escarolada) bot enciam francs (o escaroler).
7 lechuga romana bot enciam llarg (o rom).
8 lechuga silvestre bot enciam bosc.
9 ser ms fresco que una lechuga fig i fam sser un penques (o un barrut, o un galtes).
Enciclopdia Catalana
Abreviacions