Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

coco

m
1 bot [cocotero] cocoter.
2 [fruto] coco.
3 biol [bacteria] coc.
4 [larva] cuc.
5 p fr [cuenta de rosario] gra.
6 p fr [tela] calic.
7 fam [bu] papu, papau, home del sac.
8 fam [persona fea] motlle de fer carotes, espantall.
9 fam i p fr [caricia] manyagueria f, moixaina f.
10 fam i p fr [mueca] ganyota f.
11 fam i p fr [cabeza] closca f, clepsa f.
12 ornit [Cadra alba] [mena d']ibis.
13 coco de Chile bot [coquito] coco de Xile.
14 coco de Indias bot [cocotero] cocoter.
15 coco de Levante bot [coca de Levante] croca de llevant.
16 hacer cocos p fr [los enamorados] fer-se amoretes.
17 hacer cocos p fr [hacer carantoas] fer manyagueries (o moixaines, o carantoines).
18 hacer cocos p fr [halagar] fer (o tocar) la barbeta.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions