Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

pagar

v tr
1 pagar. Pagar el alquiler al propietario, pagar el lloguer al propietari.
2 [una cantidad] pagar. Ha pagado cincuenta euros por la tela, ha pagat cinquanta euros per la tela.
3 [costear] pagar, costejar. Le paga los estudios un to suyo, li paga els estudis un oncle seu.
4 fig [corresponder] pagar. Nunca le pagars el bien que te ha hecho, mai no li pagars el b que t'ha fet.
5 fig [expiar] pagar. Pagar una falta, pagar una falta.
6 a pagar a pagar.
7 pagar anticipadamente pagar per endavant.
8 pagar el pato fig i fam pagar la festa (o els plats trencats), carregar el mort (o els neulers), tocar-li el rebre, carregar-se-la.
9 pagarla (o pagarlas) fig i fam pagar-la. El que la hace la paga, qui la fa la paga. Ya me las pagars!, ja me la pagars!
10 pagarlas todas juntas fig i fam pagar-la.

v intr
11 pagar. Pagar al contado, en oro, por adelantado, pagar al comptat, en or, per endavant.

v pron
12 pagar-se. Se paga mucho de los elogios de sus compaeros, es paga molt dels elogis dels seus companys.
13 p fr [conformarse] conformar-se. Se paga con poca cosa, es conforma amb poca cosa.
14 pguese pagueu-ho, que es pagui.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions