Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6855/1Darrera versió: 12.08.2014

Títol

cada quant o cada quan? 

Resposta

Sovint hi ha el dubte de quina forma cal escriure darrere del mot cada: quant o quan.

Si es vol indicar 'quina quantitat de temps', cal fer servir la forma quant. En aquests casos quant es fa servir en sentit absolut, és a dir, amb el nom temps elidit. Per exemple: Cada quant teniu classe? (és equivalent a dir: Cada quant temps teniu classe?).

En canvi, hi ha casos en què no s'elideix el nom temps, sinó que es tracta d'una oració subordinada de temps i, com a tal, va introduïda per l'adverbi quan. Per exemple: L'amo visita la fàbrica cada quan pot (aquí la frase amb temps no tindria sentit: L'amo visita la fàbrica cada quant temps pot).

Així doncs, és possible que en un mateix diàleg sigui necessari fer servir totes dues formes:

—Cada quant menges verdura?
—Cada quan puc.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi

Fitxes relacionades

Abreviacions