Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3790/3

Títol

números de telèfon 

Resposta

La incorporació del prefix provincial als números de telèfon va generar dubtes sobre com s'havien d'escriure i de dir els nous números telefònics. Fins llavors, quan calia, s'indicava primer el prefix i separat per un espai en blanc es detallava el número en sèries 000 00 00 (per als de 7 xifres) i 00 00 00 (per als de 6 xifres). Ara, s'observa que es continuen facilitant els números respectant aquesta mateixa estructura.

Així, hi ha números del tipus

93 567 10 00

al costat dels del tipus

977 21 15 91

encara que tots tinguin 9 xifres.

Una altra possibilitat, que permet la unificació de tots els casos i que ja utilitzen Telefònica (per exemple, a les pàgines grogues difoses per Internet) i altres institucions en les seves publicacions, és indicar els números de telèfon en sèries de 3 xifres:

935 671 000

977 211 591

Per tant, hi ha dos sistemes per escriure i dir els números telefònics, i l'ús i el temps ja indicaran quina de les dues solucions es consolida. Cal aplicar, però, el criteri de coherència i utilitzar el mateix sistema per a tots els telèfons que apareguin dins d'un mateix text i dins de tots els textos d'una mateixa institució.
 

Classificació

Categoria
Convencions .Altres convencions de la llengua
Abreviacions