Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7678/3

Títol

'en un minut' o 'd'aquí a un minut'? 

'dintre de poc' o 'd'aquí a poc'? 

Nova gramàtica 

Resposta

En català, la construcció d'aquí (a) es fa servir per dir 'al cap de (un espai de temps) a comptar des d'ara'. Malgrat que és habitual la supressió de la preposició a, en els registres formals se sol mantenir aquesta preposició. Per exemple:

Tornarà del viatge d'aquí (a) una setmana.
Tornem d'aquí (a) un minut.
El període d'inscripció tanca d'ací (a) quinze dies.

No són adequades aquestes expressions quan es fan servir amb la preposició en (en una setmana, en un minut, en quinze dies...) amb el sentit esmentat en el paràgraf anterior, perquè la preposició en indica 'durant', el temps dins el qual o durant el qual quelcom s'esdevé. Un cas en què es fa servir adequadament la preposició en seria, per exemple, Ha de tenir el projecte acabat en menys d'un mes.


 

De la mateixa manera, no és adequat fer servir la forma dintre de perquè no té el mateix valor que d'aquí a. Cal dir, per exemple:

D'aquí (a) poc celebraran l'aniversari. (i no Dintre de poc...)
Rebreu més notícies d'ací (a) una setmana. (i no ...dintre d'una setmana.)


 
La Gramàtica de la llengua catalana de l'IEC de 2016 recull la supressió de la preposició a en la construcció d'aquí (a), que és pròpia de registres informals.  

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions