Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1762/3

Títol

a terminis 

'pagar a còmodes terminis' o 'pagar en còmodes terminis'? 

Resposta

Un dels significats del mot termini és 'suma que s'ha de pagar en escaure's un període de temps fixat'. Per exemple:

Aquest mes pagarem l'últim termini de la rentadora.

De vegades aquest mot forma part de la locució a terminis, que significa 'mitjançant pagaments successius que es fixen en el moment d'efectuar una operació de compravenda'. Per exemple:

Van decidir pagar la nevera a terminis.

Ara bé, quan hi ha algun adjectiu o numeral que complementa el mot termini, aleshores s'usa la preposició en. Per exemple:

Han decidit pagar-ho en trenta terminis.
No patiu: podeu pagar el cotxe en còmodes terminis.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions