Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2032/3

Títol

Valors de la construcció 'en tant que'  

És correcte 'en tant que' en català? 

Resposta

La construcció en tant que és adequada en català amb el significat d''en la mesura que, en la proporció que'. Per exemple:

T'ajudaré en tant que podré.
Vam treballar en tant que el temps ens ho va permetre.

En canvi, aquesta construcció no és adequada amb valor predicatiu, equivalent a 'com a', 'en qualitat de', 'a títol de'. Per exemple:

Va parlar en qualitat de presidenta. (i no Va parlar en tant que presidenta)
Us ho comuniquem com a persona afectada. (i no Us ho comuniquem en tant que persona afectada)

Finalment, tampoc no és adequada amb el significat de 'mentre'. Per exemple:

Mentre faig el sopar, para la taula. (i no En tant que faig el sopar, para la taula)

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions