Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7772/1

Títol

'quedar' o 'quedar-se'? 

Usos del verb 'quedar' 

Nova gramàtica 

Resposta

El verb quedar, i la forma pronominal quedar-se, pot indicar un canvi d'estat o el resultat d'un procés. Per exemple:

Aquest tros d'asfalt ha quedat enfonsat.
M'he quedat molt amoïnat després d'haver parlat amb tu.

També pot tenir valor duratiu; és a dir, indica que una situació es manté en el temps. Per exemple:

Ha caigut i s'ha quedat assegut a terra una bona estona.
La clau va quedar sota l'estora tota la setmana.

Entre altres valors, el verb quedar també pot actuar de manera semblant a un verb copulatiu i, en aquest cas, aporta un matís aspectual. Per exemple:

Aquesta faldilla li ha quedat petita. ('se li ha fet petita')
El color groc li queda fantàstic. ('li està fantàstic')

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions