Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7842/1

Títol

Verbs amb formes velaritzades 

Verbs que es conjuguen com 'beure': 'bec', 'begui', etc. 

Resposta

El verb beure presenta formes velaritzades en la primera persona del present d'indicatiu (bec) i en totes les persones del present de subjuntiu (begui), el passat simple (begué), l'imperfet de subjuntiu (begués) i el participi (begut).

Altres verbs que també tenen formes velaritzades en aquests temps verbals són caure, jeure o jaure, doler o doldre, valer o valdre, tenir o tindre i venir o vindre. Per exemple:

Present d'indicatiuPresent de subjuntiuPassat simpleImperfet de subjuntiuParticipi
caiccaiguicaiguécaiguéscaigut, caiguda
vincvinguivinguévinguésvingut, vinguda

També presenten formes velaritzades verbs com moldreentendrefondreprendrepondre respondre, exceptuant el participi, que és irregular (molt, entès, fos, pres, post, respost). 

 

Altres verbs amb formes velaritzades són els següents:

  • El verb escriure i els seus derivats tenen formes velaritzades en el present d'indicatiu (escric), el present de subjuntiu (escrigui) i l'imperfet de subjuntiu (escrigués). Cal tenir en compte que en el passat simple alternen les formes velaritzades (escrigué) amb les no velaritzades (escriví), i que el participi no és velaritzat (escrit).
  • La majoria de verbs que tenen la marca -en la segona persona de l'imperatiu presenten una forma velar en la segona i cinquena persona d'aquest temps. Per exemple, dir (digues, digueu), poder (pugues, pugueu), tenir (tingues, tingueu).
  • El verb voler té formes velaritzades en l'imperatiu (vulgueu), el present de subjuntiu (vulgui), el passat simple (volgué), l'imperfet de subjuntiu (volgués) i el participi (volgut).
  • El verb cabre té formes velaritzades en el present de subjuntiu (càpiga); i el verb saber té formes velaritzades en el present de subjuntiu (sàpiga) i en l'imperatiu (sapigueu).
  • El verb ser té formes velaritzades en la primera del present d'indicatiu (soc), en el present de subjuntiu (sigui) i en la variant sigut del participi, però no en el passat simple (fou) ni en l'imperfet de subjuntiu (fos).
 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions