Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7711/2

Títol

Correlació 'des de... fins a' 

'des del 10 de juliol fins al 30 d'agost' o 'del 10 de juliol fins al 30 d'agost'? 

Nova gramàtica 

Resposta

Per indicar l'origen i el final d'un període de temps o d'un espai físic, es pot usar la correlació des de... fins a (o, en alguns casos, fins)Per exemple:

Vindrà aquest estiu: des del 10 de juliol fins al / fins el 30 d'agost.
Anirem a peu des de casa fins a l'estació.

Una altra variant d'aquesta construcció és de... a. Per exemple:

Vindrà aquest estiu: del 10 de juliol al 30 d'agost.
Anirem a peu de casa a l'estació de tren.

Com a segon element d'aquesta correlació també s'hi pot trobar la preposició fins a (o, en alguns casos, la variant fins). Per exemple:

Vindrà aquest estiu: del 10 de juliol fins al / fins el 30 d'agost.
Anirem a peu de casa fins a l'estació de tren.

També hi ha la correlació des de... a, encara que està menys fixada. Per exemple:

Vindrà aquest estiu: des del 10 de juliol al 30 d'agost.
Anirem a peu des de casa a l'estació de tren.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi

Fitxes relacionades

Abreviacions