Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4071/8Darrera versió: 30.10.2019

Títol

'testimoniança', 'testimoniatge' o 'testimoni'? 

Resposta

En llengua general, per expressar 'allò que és una prova manifesta d'una cosa', es fan servir les formes testimoniatge, testimoniança o testimoni. També es poden fer servir les expressions donar testimoni o deixar testimoni. Per exemple:

En testimoniatge / testimoniança del que hem dit anteriorment, signem aquest document.
Vol donar/deixar testimoni crític de la realitat actual.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions