Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7722/2Darrera versió: 15.11.2022

Títol

Majúscules i minúscules de text refós 

Resposta

La denominació text refós s'escriu amb minúscules perquè no es tracta d'una categoria normativa. Per exemple:

el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre

 

Classificació

Categoria
Convencions .Majúscules i minúscules
Abreviacions