Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3800/4Darrera versió: 21.03.2022

Títol

per duplicat 

per triplicat 

Resposta

La locució per duplicat (i les locucions anàlogues per triplicat, per quadruplicat, etc.), equivalent a 'en dos [o tres, o quatre] exemplars', és d'ús habitual. Per exemple:

Cal imprimir el comprovant per duplicat.
S'ha de presentar la sol·licitud per triplicat.

També se sol usar, al costat d'expressions equivalents, en fórmules finals de contractes i convenis:

Signar un contracte per duplicat.
Signar els dos exemplars d'un contracte.
Signar un contracte en doble exemplar.
Signar un contracte en dos exemplars.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions