Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2180/6Darrera versió: 06.11.2019

Títol

Usos del gerundi 

'S'ha examinat aprovant l'assignatura' o 'S'ha examinat i ha aprovat l'assignatura'? 

Resposta

Les construccions de gerundi generalment tenen un valor duratiu. Independentment del fet que el gerundi també pugui presentar altres valors (causal, condicional o concessiu), sol indicar duració o continuïtat.

Podem trobar construccions de gerundi en els contextos següents:

1. L'oració de gerundi pot complementar tota l'oració principal. En aquest cas, generalment té valor duratiu i expressa una acció simultània o immediatament anterior a la de l'oració principal. Per exemple:

Mirant aquella pel·lícula li va venir son. ('mentre mirava...')
Havent dinat vam sortir a fer un volt. ('després de dinar...')

En canvi, l'oració de gerundi no expressa una acció posterior a la de l'oració principal. Tampoc no indica una conseqüència de l'acció expressada pel verb principal, encara que les dues accions siguin simultànies des del punt de vista temporal. Per exemple:

S'ha examinat i ha aprovat l'assignatura (i no S'ha examinat aprovant l'assignatura).
Vaig aparcar el cotxe massa ràpid i el vaig ratllar (i no Vaig aparcar el cotxe massa ràpid ratllant-lo).

A més del sentit temporal, l'oració de gerundi també pot tenir un sentit causal, condicional o concessiu. Per exemple:

No veient-hi res d'estrany, va donar per tancada la inspecció. ('com que no hi veia res d'estrany...')
Sabent que el tren circula a una velocitat de 250 km/h, calculeu a quina hora arribarà. ('si sabeu que el tren circula...')

2. El gerundi pot complementar només el verb i, aleshores, forma part del predicat verbal. En aquest cas, generalment té un valor final o de manera. Per exemple:

Em van trucar ahir demanant més aclariments.
Els veïns van col·laborar-hi venent números de la rifa
.

3. El gerundi també pot ser un complement predicatiu i pot fer referència tant al subjecte com al complement directe del verb de l'oració principal. Per exemple:

L'avi sempre treballava cantant.
Vaig veure el professor plorant.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions