Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4438/11Darrera versió: 04.11.2019

Títol

Usos del gerundi que no són admesos 

'El conductor es va adormir provocant un greu accident' o 'El conductor es va adormir, cosa que va provocar un greu accident'? 

Resposta

Les construccions de gerundi generalment tenen un valor duratiu. Independentment del fet que el gerundi també pugui presentar altres valors (causal, condicional o concessiu), sol indicar duració o continuïtat.

A l'hora de fer servir una construcció de gerundi, cal tenir en compte les consideracions següents:

1. Atès que l'oració de gerundi expressa una acció simultània o immediatament anterior a la de l'oració principal, no és acceptable fer servir el gerundi per expressar una acció posterior a la de l'oració principal o una conseqüència d'aquesta oració, encara que les dues accions siguin simultànies des del punt de vista temporal. Per exemple:

Va caure per l'escala i es va trencar el turmell (i no ...trencant-se el turmell).
El conductor es va adormir al volant, cosa que va provocar un greu accident (i no ...provocant un greu accident).

2. No és acceptable fer servir el gerundi amb valor copulatiu (equivalent a la conjunció i). Per exemple:

Pop Urri fa anys que conquista els escenaris, i és (o bé de manera que és) una de les bandes més consolidades (i no ...sent una de les bandes més consolidades).
El deute queda satisfet, i aquest document serveix de carta de pagament (i no El deute queda satisfet, servint aquest document...).

3. Finalment, el gerundi no pot actuar com a complement d'un nom amb valor especificatiu. Per exemple:

Avui he rebut una carta amb informació sobre els preus (i no ...una carta informant sobre els preus).
Hi va haver un gran aldarull quan es va saber la sentència que condemnava el president (i no ...la sentència condemnant el president).

Això no obstant, és possible fer servir un gerundi com a complement de noms que indiquen un canal de comunicació, com ara avís, ban o document, si va acompanyat d'un verb que expressa aparició (aparèixer, sortir, eixir) i el nom porta un complement que precedeix el gerundi. Per exemple:

Ha aparegut un avís del servei d'atenció al client informant de problemes tècnics.
Al juny va sortir un ban de l'Ajuntament prohibint l'encesa de fogueres per Sant Joan
.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions