Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7468/3Darrera versió: 07.02.2018

Títol

Oracions passives 

La veu passiva 

Resposta

Les oracions passives es construeixen amb el verb ser i el verb principal en participi. A més, poden incloure un complement agent introduït per les preposicions per o de, que expressa qui o què fa l'acció. Per exemple:

El conductor és multat si no respecta el codi de circulació.
Enguany els pressupostos ja han estat aprovats.
El llibre extraviat va ser trobat pel conserge.
Era un home respectat per/de tothom.

Aquestes oracions passives es fan servir quan es vol posar èmfasi en el resultat de l'acció del verb, més que no pas en qui o què l'executa. Això no obstant, sovint, se'n fa un ús abusiu. Per aquest motiu, cal recordar que en general la forma més neutra és construir la frase en veu activa (o construir-la en veu activa reprenent el complement directe amb un pronom feble). Per exemple: 

El conserge va trobar el llibre extraviat.
Enguany els parlamentaris ja han aprovat els pressupostos.
Tothom el respectava.

La piulada l'ha publicada un usuari anònim.
Això ho va resoldre el departament de premsa.

Un altre recurs és utilitzar la passiva pronominal, que es construeix amb el pronom es i el verb en veu activa. És especialment adequada quan no es vol fer constar qui fa l'acció, perquè no es coneix o perquè no és rellevant. Per exemple:

Es preveu la posada en funcionament del servei.
L'establiment es tancarà a les 20.00 h.
Es prohibeix l'entrada amb gossos. 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions