Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 347/6

Títol

Apostrofació davant de xifres 

Apostrofació davant de '1' i '11' 

Resposta

Davant de les xifres que es diuen amb vocal inicial, 1 i 11, s'apostrofen els articles el i la i la preposició de igual que si estiguessin escrits amb lletres. Per exemple:

l'1 de juliol ('l'u')
l'11 de novembre ('l'onze')
l'11a clàusula del contracte ('l'onzena')
la contractació d'11 jugadors ('d'onze')
l'aval d'11.000 socis ('d'onze mil')

Si s'escriuen els nombres amb xifres romanes, també s'apostrofen: l'XI Festival de la Cançó Marinera ('l'onzè'). En canvi, quan la xifra vol dir 'primer' o 'primera', no s'apostrofen ni els articles ni la preposició: la I Trobada de Serveis Lingüístics ('la primera').

 

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions