Resultats de la cerca criteris: 25

1. Abreviatures. Antropònims  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Sovint el nom d'una persona s'abreuja escrivint només la lletra inicial del nom de fonts i, de vegades, del cognom o dels cognoms. Aquestes inicials han d'anar seguides d'un punt i l'espai corresponent. En el cas que un nom o un cognom comencin per una lletra accentuada, es manté l'accent en l'abre [...]
2. Abreviatures. Apostrofació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els articles i les preposicions, quan estan en contacte amb abreviatures, es comporten de la mateixa manera que si els seguissin els mots sencers. any de l'ed. any de l'edició professors d'inst. professors d'institut [...]
3. Abreviatures. Definició  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Una abreviatura és un escurçament gràfic d'un mot o d'un sintagma, que es forma suprimint lletres internes o finals i que s'indica amb un punt o una barra. Quan es tracta d'abreviatures d'un sol mot, les anomenem abreviatures simples. pl. plaça p/ pagaré Si es tracta d'abreviatures d'un sintagma [...]
4. Abreviatures. Formació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
No s'ha de crear una abreviatura nova si ocupa els mateixos espais que el mot sencer o gairebé els mateixos. * obr. obra * secc. secció S'utilitzen, encara que no representin una economia significativa, algunes abreviatures consagrades per l'ús. loc. cit. loco citato màx. màxim abr. abril Per [...]
5. Abreviatures. Plural  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les abreviatures que tinguin com a formant la part final del mot sencer tenen plural. En aquells casos en què la formació del plural comporta la modificació de lletres, això s'ha de tenir en compte. admdor. administrador admdors. administradors Sr. senyor Srs. senyors ctra. carretera ctres [...]
6. Abreviatures. Escriptura. Accentuació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les abreviatures mantenen els accents que té la paraula sencera. àt. àtic làm. làmina [...]
7. Abreviatures. Escriptura. Cursiva  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les abreviatures corresponents als estrangerismes que han d'anar en cursiva es poden escriure en rodona o en cursiva. a. m. ante meridiem op. cit. opus citatum Una abreviatura pot anar en cursiva per altres criteris tipogràfics; per exemple, quan se'n fa un ús metalingüístic. l'abreviatura pg [...]
8. Abreviatures. Escriptura. Partició  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les abreviatures, com a representació escurçada d'un altre mot, no s'han de partir a final de ratlla. Tampoc no s'ha de separar, en un canvi de ratlla, l'abreviatura del mot o de la xifra que acompanya. * am | bul. * Sr. | Riera * 150 | h. * pàg. | 3 [...]
9. Abreviatures. Numerals ordinals  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
è 5è. cinquè 5a 5a. cinquena Tot i que és més recomanable seguir aquestes indicacions, també és possible utilitzar les lletres volades en les abreviatures dels nombres ordinals. En aquest cas, d'acord amb el que s'ha fet tradicionalment en tipografia, cal escriure l'ordinal amb un punt, que ha [...]
10. Abreviatures. Escriptura. Majúscules i minúscules  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les abreviatures s'escriuen en majúscula o minúscula inicial d'acord amb la manera com s'escriuria el mot o el sintagma que abreugen. Núm. de sèrie: 24-3245 (a inici de ratlla) ...està inscrit al curs (matrícula núm. 27564) En són una excepció les formes abreujades de tractament i de designació [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>