Resultats de la cerca criteris: 5

1. Equivalències castellà - català. desheredar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
desheredar v tr - desheretar v tr Un o una heretant, excloure algú de l'herència i fer que no pugui rebre'n res. [...]
2. Equivalències castellà - català. declarar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
declarar v tr-declarar v tr Informar l'autoritat d'una duana o d'una oficina de trameses sobre les mercaderies que hom vol passar per tal de determinar-ne el valor. CA: Teniu res per declarar? [...]
3. Funció demarcativa. Inici de frase. Després d'admiració o d'interrogació  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
robat res! No he matat a ningú! Sou uns monstres!» (Pierre Véry, Goupi Mans Roges .) 11 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS [...]
4. Equivalències castellà - català. tácitamente adv  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
tácitamente adv - tàcitament adv Dit de la renovació o de la pròrroga d'un acord, d'un contracte, etc., que es fa automàticament i sense actes administratius si cap de les parts no diu res en contra. [...]
5. Presentació  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
inserir en cada àmbit cultural la tradició que prové d'un altre. La traducció d'obres d'una llengua a una altra ha estat sempre una mostra de vitalitat. Per això no és gens estrany que a Catalunya disposem de traduccions precoces d'obres escrites originàriament en altres llengües, des del Decameró i la [...]