Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5405/5Darrera versió: 05.09.2022

Títol

mig o mitjà

Resposta

Les formes mig i mitjà tenen significats diferents.

L'adjectiu mig, mitja significa 'que forma la meitat d'un tot'. Es pot dir, per exemple, mig mes o mitja setmana, fent referència a la meitat d'un mes o a la meitat d'una setmana. I també: mig país, mitja síndria...

L'adjectiu mitjà, mitjana significa 'que és igualment lluny de dos extrems'. Una persona d'alçada mitjana, per exemple, no és ni alta ni baixa, sinó d'una estatura intermèdia entre aquests dos extrems.

És freqüent l'error de fer servir mig, mitja en lloc de mitjà, mitjana. Per exemple:

  • no s'ha de dir el punt mig d'una recta, sinó el punt mitjà d'una recta;
  • no s'ha de dir la mida mitja, sinó la mida mitjana;
  • no s'ha de dir l'edat mitja, sinó l'edat mitjana;
  • no s'ha de dir els termes mitjos d'una proposició, sinó els termes mitjans d'una proposició.
 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions