Nivell intermedi \ Continguts lingüisticotextuals \ Morfologia: Nom