Nivell suficiència \ Continguts lingüisticotextuals \ Morfologia: Adjectiu