Nivell suficičncia \ Continguts lingüisticotextuals\ Llengua i comunicació

 

Llengua i comunicació

Imprimeix

En aquest apartat trobaràs quatre itineraris orientats totalment a la comunicació: L’oració com a unitat de comunicació I i II i El text I i II.

A L’oració com a unitat de comunicació I coneixeràs per a què serveixen les modalitats de l’oració i comprovaràs com les fem servir per intercanviar tota mena de coses: informació, béns, serveis, estats d’ànim, emocions, sentiments... A L’oració com a unitat de comunicació II, aplicaràs recursos tan importants com els que l’emissor posa en joc per donar una imatge determinada de si mateix i del receptor i per establir relacions personals, ja siguin afectives o professionals. També podràs fer el contrari: aplicar recursos d’ocultació i difuminació dels interlocutors a fi de donar prioritat a la informació.

A El Text I, coneixeràs les propietats textuals de coherència, cohesió i adequació, i treballaràs el text a partir de les fases d’elaboració: planificació, textualització i revisió. A El Text II, integraràs el que ja saps sobre la llengua i el text a nous coneixements i habilitats alhora que treballaràs el text en relació amb el seu context immediat: els intercanvis comunicatius.

Tot això et permetrà situar els textos, siguin del gènere que siguin, en uns paràmetres que t’ajudaran no solament a produir-los, sinó a interpretar-los.

Quan llegeixis o escoltis, podràs distingir que juntament amb la informació es transmeten intencions, actituds, valors... i sabràs que això també forma part del missatge, tant si és expressat explícitament com implícitament. En definitiva, tindràs elements per interpretar el text amb molta més profunditat.