Nivell suficiència \ Continguts lingüisticotextuals\ Ortografia

 

Ortografia

Imprimeix

En totes les llengües, s'han establert uns criteris per escriure: les regles ortogràfiques. Serveixen bàsicament per evitar confusions i són, a més, un senyal de respecte i estima cap als nostres interlocutors i la llengua que utilitzem.

En aquest apartat pots treballar els sons i les grafies, els accents i les normes d’ortografia de vocals i consonants.

Entre els aspectes diversos que permeten valorar la qualitat d’un escrit, l’ortogràfic és el que es fa més visible d’una forma immediata. Per això ens cal tenir un coneixement acurat de les normes ortogràfiques i produir, així, textos més correctes.

En aquests itineraris podràs comprendre les normes ortogràfiques més importants i aplicar-les en exercicis pràctics que et permetran interioritzar-les amb facilitat.