Nivell suficičncia \ Continguts lingüisticotextuals \ Sintaxi: L'oració composta